Wednesday, March 10, 2010

關於圍巾


早上,童指著在準備出門的爸爸大叫:Mama, gugoos, baba, Schal, Schön! (媽媽,看!爸爸戴了圍巾,是好看的!)
還會用中文重複一遍說:媽媽!爸爸,巾,好!
我問她要不也戴一條,她答我好!
給她圍好後,她更大聲說:Noémie, Schön!
這個饅頭現已變成一個會和我聊天的小人兒!